3

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา และเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563
ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 54 ตัว
2.ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 7 ตัว
3.ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 24 ตัว
4.ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 5 ตัว
5.ทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 8 ตัว

 

1 42