4 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563
ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 75 ตัว
2.ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 23 ตัว
3.ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 43 ตัว
4.ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว
5.ทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 6 ตัว

1 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6