2เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามให้คำแนะนำสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ร้านMr.Pa food และร้านมายด์ฟู้ด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

6

7

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4513