5เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับกลุ่มคนรักสุนัข จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ เขาคูหา ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 37 ตัว เป็นสุนัข 21 ตัว เพศเมีย 18 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เป็นแมว 6 ตัว เพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 2 ตัว
1234