5เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว สะเดา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว สะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 46 ตัว เป็นสุนัข 34 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 12 ตัว เป็นแมว 12 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 9 ตัว

4321