6เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและสำนักพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมรับการตรวจรับรองฟาร์มไก่ไข่สำหรับการส่งออกไข่สดไปยังประเทศสิงคโปร์ จากหน่วยงาน Singapore Food Agency (SFA) ณ ฟาร์มไก่ไข่เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม. จำกัด. อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา12375