2เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะและแกะ รอบจุดเกิดโรค พื้นที่ ม.3-9 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ในการนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 250 ตัว และเข้าสำรวจโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค เทศบาลเมืองสะเดา ต.สะเดา ไม่พบสัตว์กีบคู่ป่วยหรือต้องสงสัยโรคปากและเท้าเปื่อย143