5เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานพยาบาลสัตว์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับผ่าตัดทำหมันทั้งมดจำนวน 34 ตัว เป็นสุนัข 15 ตัว เพศเมีย 15 ตัว และแมว 19 ตัว เพศเมีย 11 ตัว เพศผู้ 8 ตัว

1234