4เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโรงเรียนระดับเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานนมโรงเรียน ณ บจก.เซาท์เทิร์น แดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยคุณเจริญ เดชเกิด เจ้าของกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
321