1

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลละงู จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจรจัด ณ วัดท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 19 ตัว และแมว จำนวน 37 ตัว รวมทั้งสิ้น 56 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

2  3 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5