ส่วนมาตรฐานฯ เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดยะลา เข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ และร้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการไข่ OK ณ.อำเภอเตง

2เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ส่วนมาตรฐานฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์และให้คำแนะนำผู้สถานที่จำหน่ายร้านขายไข่ไก่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไข่ OK ณ. อำเภอเบตง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

3 4 1