ส่วนสุขภาพสัตว์ เขต 9 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกบริการฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

1เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกปฎิบัติงานทำหมันสุนัขแมว ณ เทศบาล ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทำหมันสุนัขแมวรวม 21 ตัว ฉีดวัคซีน รวม32 ตัว

 

 

 

 

2 3 4