ความแตกต่างระหว่างนกกระจอกเทศและนกอีมู

emu1

 

ข้อมูล
นกกระจอกเทศ
นกอีมู
1. สีขน
       เพศผู้
       เพศเมีย

2. ขนาด
      สูง (ซ.ม.)
      น้ำหนัก (กก.)

3. นิ้วเท้า

4. อายุเริ่มไข่

5. ฤดูผสมพันธุ์

6. อัตราส่วนผสมพันธุ์ (ผู้ : เมีย)

7. การให้ผลผลิตไข่ (วัน/ฟอง)

8. ปริมาณไข่เฉลี่ยต่อปี (ฟอง)

9. ขนาดโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ (เมตร)

10. ระยะเวลาฟักไข่ (วัน)

11. การให้ผลผลิต
        อายุ (เดือน)
       หนัง (ตร.ม.)
       เนื้อ (กก.)
       ขน (กก.)
       น้ำมัน (ลิตร)

12. น้ำหนักไข่ (กรัม)

13. ระยะการให้ผลผลิต (ปี)
ลำตัวมีขนสีดำ ยกเว้นปลายปีกและขนหางสีขาว
ลำตัวมีขนสีน้ำตาลเทา ยกเว้นปลายปีกและขนหางจะมีสีอ่อนกว่า


175-270
100-165

ข้างละ 2 นิ้ว

2 ปี

ฤดูหนาว

1 : 2-3

2

55

15x60


42


12-24
1.3
55-60
1.5-2
-

900-1,450

40-50
 
 
 
เพศผู้เพศเมียจะมีขนหยาบแข็ง สีน้ำตาลเทา
แต่บริเวณลำคอจะมีขนสีขาวเป็นวงแหวนรอบลำคอ ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้

150-180
40-60

ข้างละ 3 นิ้ว

3 ปี

ฤดูหนาว

1 : 1

3

30

12x25


56


14-14
0.7
12-15
0.75
4-5

 
500-700